Catalina Petrus Serra

Catalina PetrusEstudis universitaris:

LLicenciada en Dret per la UIB a l'any 2000.

Formació complementária:

1.- Pràctica Jurídica (promoció 2001-2003) a la Fundació Escola de Pràctica Jurídica de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Balears.
2.- Curs de la Universitat Oberta sobre la penalització de l'objecció de conciència a l'any 1994.
3.-Curs organitzat per l'ICAIB sobre responsabilitat penal de menors a l'any 2000.
4.- Jornada monogràfica sobre « La responabilitat cvil derivada dels accidents de circulació: nou marc legal", abril de 2003.
5.- Curs organitzar per l'Il.luestre Col.legi d'Advocats sobre Dret Penitenciari a l'any 2009.
6.- Curs organitzar per l'Il.lustre Col.legi d'Advocats sobre especialització en Dret de Família a l'any 2010.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Advocada exercent de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Balears desde l'Octubre de 2000, amb despatx propi a Sa Pobla i col.leboradora amb Mgest desde l'any 2006.

Inscrita al torns d'ofici de civil, de assistència lletrada al detingut i al torn d'assistència a les víctimes de violència domèstica desde l'any 2003.

Intervenció a les Jornades de Portes Obertes i Assistència Lletrada de l'any 2007 i 2008.

 

 

 

 

Especialitats

Totes les branques del Dret Privat:

  • En especial en l’ámbit civil: sucessions, família, obligacions i contractes, arrendaments, reclamacions de quantitat, drets reals, dret de la propietat, dret immobiliari i de la construcció.
  • Dret de Circulació (reclamacions d'accidents de trànsit)
  • Contacte

    petrus@mgest.net