Antoni Amengual Perelló

Antoni Amengual - Nascut a Consell (Mallorca) el 23 d’abril de 1971

- Llicenciat en Dret per la Universitat de les Illes10Balears l’any 1995.

- Advocat col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Balears des de octubre de 1995 amb despatx a Palma des de 1996.

- Curs general i especial de l’Escola de Pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears (1995 -97).

- Postgraduat en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori a la UIB (1998)

- Advocat encarregat del Servei d’Orientació Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears del partit judicial d’Inca (1999 – 2002).

- Soci fundador de “MALLORCA GESTIÓ LEGAL, S.L.” (Mgest) al juny de 2004.

 

 

 

 

Especialitats

Totes les branques del Dret Privat:

  • En especial en l’ámbit civil: succssions, família, obligacions i contractes, arren;daments, reclamacions de quantitat, drets reals, dret de la propietat, dret immobiliari i de la construcció, dret de l’honor.
  • Dret Mercantil
  • Dret Concursal
  • Dret Canviari (és assessor de diverses empreses)
  • Dret de Circulació (reclamacions accidents de tràfic)
  • Dret urbanístic.
  • Contacte

    amengual@mgest.net