Noèlia Marín Sugrañes

Noèlia Marín

- Nascuda a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), l’any 1.975.

- Curs acadèmic 1994-1995: Seminari de Dret Administratiu.

- Març de 1998: Curs d'anglès jurídic i introducció al sistema legal anglès organitzat per E.L.S.A (European Law Student's Association) impartit per l'advocat exercent a Londres i professor universitari Mr. Tilak Genige.

- Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, l’any 2.000.

- Curs impartit per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 2.005 en matèria de Dret de la Construcció.

- Des d’octubre de l’any 2.000, exercici de l’advocacia al "Bufete Peña-Marín & Abogados Asociados", de la localitat de Barcelona, fins el mes de novembre de 2.003.

- Posteriorment, i fins octubre de l’any 2.005 en què trasllada la seva residència a Palma de Mallorca, exercici de l’advocacia en despatx propi.

- Març de 2007: Curs en matèria de RECURSOS ADMINISTRATIUS I RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU per la UNED.

- Mòdul de llicències i disciplina urbanística del POSTGRAU DE DRET URBANÍSTIC I ORDENACIÓ DEL TERRITORI impartit per la Universitat de les Illes Balears, l'any 2008.

- Des de l'any 2.009 és Vocal en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) dels municipis de menys de 15.000 habitants de les Illes Balears a la Comissió Executiva de la Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears (JAIB).

- Any 2011-2012: POSTGRAU DE DRET URBANÍSTIC I ORDENACIÓ DEL TERRITORI impartit per la Universitat de les Illes Balears.

- Actualment, és assessora jurídica d’un Ajuntament a Mallorca.

 

 

 

 

Especialitats

El Dret públic i dins el Dret públic les següents matèries:

 • Dret urbanístic
 • Dret administratiu sancionador
 • Llicències d'activitat
 • Procediment administratiu
 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració

   

  Contacte

  nmarin@mgest.net